Fotoalbum

Ny papp, sløyfer og lekter i fartstillasets løpebane, her er også bordganger i nederste del mot bakken skiftet. (2009 ferdig sept
Ny papp, sløyfer og lekter i fartstillasets løpebane, her er også bordganger i nederste del mot bakken skiftet. (2009 ferdig sept
Dugnad kvisting og rydding - under fartstillasets store konstruksjoner (okt 2009)
Dugnad kvisting og rydding - under fartstillasets store konstruksjoner (okt 2009)
Nye prepareringstrapper fra hoppet og opp til fartstillaset (Okt 2009) (Foto Bjørn Hole)
Nye prepareringstrapper fra hoppet og opp til fartstillaset (Okt 2009) (Foto Bjørn Hole)
Nye prepareringstrapper fra hoppet og opp til fartstillaset (Okt 2009) (Foto Bjørn Hole)
Nye prepareringstrapper fra hoppet og opp til fartstillaset (Okt 2009) (Foto Bjørn Hole)
Nye prepareringstrapper fra hoppet og opp til fartstillaset (Okt 2009) (Foto Bjørn Hole)
Nye prepareringstrapper fra hoppet og opp til fartstillaset (Okt 2009) (Foto Bjørn Hole)
Restaurert hoppfront og hoppkant (vår 2008)
Restaurert hoppfront og hoppkant (vår 2008)
Ny papp, sløyfer og lekter i fartstillasets løpebane, her er også bordganger i nederste del mot bakken skiftet. (2009 ferdig sept
Ny papp, sløyfer og lekter i fartstillasets løpebane, her er også bordganger i nederste del mot bakken skiftet. (2009 ferdig sept
Ny papp, sløyfer og lekter i fartstillasets løpebane, her er også bordganger i nederste del mot bakken skiftet. (2009 ferdig sept
Ny papp, sløyfer og lekter i fartstillasets løpebane, her er også bordganger i nederste del mot bakken skiftet. (2009 ferdig sept
Ny papp, sløyfer og lekter i fartstillasets løpebane, her er også bordganger i nederste del mot bakken skiftet. (2009 ferdig sept
Ny papp, sløyfer og lekter i fartstillasets løpebane, her er også bordganger i nederste del mot bakken skiftet. (2009 ferdig sept
 Dugnad kvisting og rydding - under fartstillasets store konstruksjoner (okt 2009)
Dugnad kvisting og rydding - under fartstillasets store konstruksjoner (okt 2009)
 Dugnad kvisting og rydding - under fartstillasets store konstruksjoner (okt 2009)
Dugnad kvisting og rydding - under fartstillasets store konstruksjoner (okt 2009)
 Trimmetrapp (høst 2008)
Trimmetrapp (høst 2008)
 Trimmetrapp (høst 2008)
Trimmetrapp (høst 2008)
 Trimmetrapp (høst 2008)
Trimmetrapp (høst 2008)
Restaurert hoppfront og hoppkant (vår 2008)
Restaurert hoppfront og hoppkant (vår 2008)
Trappetrinn, plattinger og rekkverk i fartstillaset (sept 2008)
Trappetrinn, plattinger og rekkverk i fartstillaset (sept 2008)
Trappetrinn, plattinger og rekkverk i fartstillaset (sept 2008)
Trappetrinn, plattinger og rekkverk i fartstillaset (sept 2008)
Trappetrinn, plattinger og rekkverk i fartstillaset (sept 2008)
Trappetrinn, plattinger og rekkverk i fartstillaset (sept 2008)
Trappetrinn, plattinger og rekkverk i fartstillaset (sept 2008)
Trappetrinn, plattinger og rekkverk i fartstillaset (sept 2008)
Skuibakken Sperregitter istedenfor plate MHH
Skuibakken Sperregitter istedenfor plate MHH
Skuibakken nye vanger i overgangen Skkerhetgjerde montert cl MHH
Skuibakken nye vanger i overgangen Skkerhetgjerde montert cl MHH
Øvre avsats ny platting
Øvre avsats ny platting
 Øvre avsats  ny pattingog rekkverk tiløp
Øvre avsats ny pattingog rekkverk tiløp
Øvre avsats ny platting og rekkverk
Øvre avsats ny platting og rekkverk
 Øvre avsats ny platting og rekkverk Innfesting flaggstang
Øvre avsats ny platting og rekkverk Innfesting flaggstang
 Øvre avsats  to nye trinn med nye rekkverkstøtter
Øvre avsats to nye trinn med nye rekkverkstøtter
Rehabiliteringsarbeid i unnarennet  juni 2018 otottekst; Siste hånd på verket av mannen øverst i bildet. Det ser ut som en brun plen som snart skal bli grønn håper SBV. Foto P.C.Olander .
Rehabiliteringsarbeid i unnarennet juni 2018 otottekst; Siste hånd på verket av mannen øverst i bildet. Det ser ut som en brun plen som snart skal bli grønn håper SBV. Foto P.C.Olander .
Rehabiliteringsarbeid i unnarennet jinni 2018
Foto: Thomas Berger fra  drone
Rehabiliteringsarbeid i unnarennet jinni 2018 Foto: Thomas Berger fra drone
Rehabiliteringsarbeid i unnarennet jinni 2018
Foto: Thomas Berger fra  drone
Rehabiliteringsarbeid i unnarennet jinni 2018 Foto: Thomas Berger fra drone
Rehabiliteringsarbeid i unnarennet jinni 2018
Foto: Thomas Berger fra  drone
Rehabiliteringsarbeid i unnarennet jinni 2018 Foto: Thomas Berger fra drone
Rehabiliteringsarbeid i unnarennet jinni 2018
Foto: Thomas Berger fra  drone
Rehabiliteringsarbeid i unnarennet jinni 2018 Foto: Thomas Berger fra drone
Rehabiliteringsarbeid i unnarennet jinni 2018
Foto: Thomas Berger fra  drone
Rehabiliteringsarbeid i unnarennet jinni 2018 Foto: Thomas Berger fra drone