Har du noen spørsmål om Skuibakkens Venner kan du spørre noen av de under

Styretsleder: Morten Heldal Haugerud
morten@skuibakken.no

Sekretær: Arne vaaler
arne@skuibakken.no
Giro for medlemskap trykk på her

Protokoll 2014