Rehabiliteringsarbeid i unnarennet juni 2018

Etter et omfattende rehabiliteringsarbeid i unnarennet er dette nå i ferd med å avsluttes. Kraftig erosjon gjennom mange år gjorde at stenmassen var i ferd med å sige nedover og løse stener trillet ned i overgangen og på sletta.

Dette til fare for alle de som benytter bakken og området til rekreasjon og trening. Det er lagt støttebjelker, pukkmasse, geonett, matjord som

tilsluttet er dekket   med netting av hamp. Det hele sås til og hele bakken

håper vi fremstår grønn og flott utover høsten. Arbeidet har vært komplisert i den bratte skråningen hvor det meste måtte gjøres manuelt. Cany Bygg AS har gjort en bra jobb og SBV er glade for at dette store prosjektet nå er avsluttet. Vi takker Akershus Fylkeskommune , Bærum Kommune og dugnadsgjengen som gjennom sine bidrag har gjort arbeidet mulig."

Skuibakkens Venner

Fotottekst; Siste hånd på verket av mannen øverst i bildet. Det ser ut som en brun plen som snart skal bli grønn håper SBV. Foto P.C.Olander .

statusrapport fra Skuibakken oktober 2014

Hei

En liten intern statusrapport fra Skuibakken.

I går ble restaureringen av øvre avsats med nytt gulv og rekkverk (det som ikke var skiftet ut tidligere ferdig. Ser veldig bra ut og gjort slik som det var før. Se vedlagte foto.

Vi skal få opp ny vimpel (wiresikret) før vandringen.

Asfalthaugen på Skuibakken møteplass ble også fjernet igår. Hyggelig kar som utbedret sidevei på Kleiva .

Jeg har nå ved god hjelp av Tor S. fjernet alt gammelt kitt på de gamle vinduene som ikke skal skiftes eller få nytt glass i dommerhuset. De gamle har fått grunning, Benar og fire strøk med Drygolin (gul) som huset - det var tydeligvis dette fra før . De trakk som trekkpapir så først 5. strøk dekket.

Tidligere er det nye vinduene fått grunning og fått 4 strøk Benar.

I morgen skal Per Chr Solberg kitte opp 6 ruter. Totalt blir det 9 ruter kittet og skiftet 3 glass i forbindelse med dette. I tillegg kommer de to små på toppen og de to vinduene med plate på mot bkken.

Håper å få inn de vinduene som er tatt ut før "stormen" kommer fredag.

Har hittil logget 55 dugnadstimer pluss medhjelpere 6 timer på vinduene.

Fire fundamenter ser støpt under søndre måletrapp jerntrappe. Wire til trappen er bestilt og Knut skaffer jekkestøtter og lager beslag. De fortsetter på dette så fort wire blir levert - det var håp om imorgen.

De tre nye vinduene på sørveggen, øverste skrårekke, settes inn på lørdag.

Treffer stadig folk å prate med og verve i bakken - mye trafikk :-)

Jeg er bortreist fra og med fredag og neste uke, men tilgjengelig på telefon og e-post.

Folkene til Jarek gjør en utmerket jobb.

Håper alt går bra videre og at Knut og Per Håkon kan følge opp mens jeg er borte,

Blir bra å få trappen i orden igjen. har fått spørsmål om hvorfor den er stengt. "Nødvendig vedlikehold, blir åpnet så snart arbeidene er ferdig" er svaret.

Stor takk til alle som bidrar på hver sin måte - dette synes!

Større restaureringsarbeider i 2013

- Tilløpet med vanger fra hoppet til fartstillaset er restaurert med nytt armert fundament i ndere del og nye solide trevanger. Tillåpet er rensket og planert og vil bli tillsådd til v¨ren.

- Lysanlegget.  Større restaurering av flomlysanlegget er blitt gjort med utskifting av halvparten av tennmekanismene, nytt skap på nedre mast og tilkobling av de tre utkoblede lyskasteren på masten etter overgangen i hesteskoen. Lyset i tilløpet og trappen er også reparert og fornyet.. 

- Sikkerhetssperre i ovarennet . Den skjemmende platen som har sperret av ovarennet er byttet ut med nettingramme som gir en mye bedre visuell opplevelse av tilløpet i bakken både nedenfra og ikke minst fra toppen.

- Preppevinsjen er sjekket og elektriske komponenter byttet ut.

- Dugnader med trefelling, kvisting og rydding og mindre arbeider er utført jevnlig i løpet av sommerhalvåret

Reparasjon av fartsstillaset.

Det ble besluttet å foreta nødvendige reparasjon i stillaset. Det fine senhøstværet har medvirket til at alle prekære mangler i rekkverk, trapper og gulv i avsatser nå er utbedret. Vi er svært takknemmelige både for fagfolk og sterke personer som bidro med å få materialene opp og på plass. De har ikke høydeskrekk og de berømmet den friske luften og utsikten!

Trimtrapp.


Det er bevilget penger til å få opp en trimtrapp i Skuibakken. Midlene som er bevilget er brukt til å restaurer nedre del av trappen opp til dommertårnet, 90 trinn. Ståldelen av trappen, ca 200 trinn, er rettet opp og fundamenteringen vil bli gått gjennom for å sikre mot ev. fremtidige forskyvninger. Trappen er nå snart klar og den danner en ny rundløype for trappeløping og trim i unnarennet. Her ligger mange muligheter for morsomme innslag og konkurranser.

Trappen er forberett for å henge på sikkerhetsvant. Tilsvarende restaurering av den nordre trappen med vant inngår i planleggingen fremover.